Kontrakt for nybygg

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, inngått avtale med STX OSV AS om bygging av to ankerhåndteringsskip av typen UT 731 CD. Kontraktspris er ca. NOK 1,2 mrd. 
Skipene er et Rolls Royce Marine design med en lengde på 87,4 m og en bredde på 21,0 m. Tauekraften (Bollard Pull) vil være ca. 260 tonn, og skipene vil ha ca. 24 000 BHP installert. De er konstruert i henhold til DNVs strengeste miljøklasse "Clean Design" og er tilrettelagt for effektiv og sikker operasjon på store havdyp. Dette er samme type skip som vi fikk levert fire av i perioden 2009-2010, og som vi har to av under bygging for levering i 2013.

Skrogene vil bli bygget i Romania og utrustning vil finne sted ved STX OSV Langsten i Tomrefjord. Levering vil finne sted i løpet av 1. kvartal 2014.

Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings flåtefornyelse og satsing på segmentet for dyptvannsaktivitet.

Farstad Shipping vil etter dette ha fire ankerhåndteringsskip og seks plattformsupplyskip i ordre til en total kontraktssum på NOK 4,4 mrd.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har etter dette en flåte på 54 skip (30 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker