Kontrakt om bygging av plattform supplyskip

Farstad Shipping ASA har på vegne av sitt heleide datterselskap i Norge erklært opsjoner for bygging av 2 plattform supplyskip (PSV) ved STX OSV. Ett av skipene skal bygges ved STX sitt verft i Vietnam, mens det andre skal bygges ved STX sitt verft i Tomrefjord (Langsten).

 

Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings flåtefornyelse og representerer en investering på ca. NOK 600 mill. Levering av skipene vil finne sted i løpet av første halvår i 2013.

 

Skipene er av type STX PSV 08 CD, samme design som vi bestilte 3 skip av i november 2010.  PSV 08 CD er en nyutviklet, mellomstor, dieselelektrisk PSV med dekksareal på ca. 800 m².
  
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 

CEO Karl-Johan Bakken -     +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng -   +47 911 07 001

 

 

 

Farstad Shipping har en flåte på 57 skip (32 AHTS, 23 PSV og 2 SUBSEA) og 6 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner