Kontrakt om bygging av subsea/IMR fartøy

Farstad Shipping ASA har, på vegne av det heleide datterselskapet Farstad Supply AS, inngått avtale med Vard Group AS om bygging av et subsea/IMR fartøy. Bygging av skipet vil skje i regi av Vard Langsten i Tomrefjord. Skroget vil bli bygget ved Vard sitt verft i Tulcea, Romania.

Skipet er av VARD 3 07 design (Offshore Subsea Construction Vessel) og er konstruert for subsea/IMR operasjoner (Inspection, Maintenance and Repair). Dette er samme design som nybygget Farstad Shipping kontraherte i februar i år.

Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings satsing i subseasegmentet, og representerer en investering på ca. NOK 825 mill. Levering av skipet vil finne sted i juli 2015.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 2 PSV, 2 AHTS og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner