Kontrakt om bygging av subsea/IMR fartøy

Farstad Shipping ASA har, på vegne av det heleide datterselskapet Farstad Supply AS, inngått avtale med STX OSV AS om bygging av et subsea/IMR fartøy. Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings satsing i subseasegmentet, og representerer en investering på ca. NOK 825 mill. Levering av skipet vil finne sted i 1. kvartal 2015.

Skipet er av STX OSV OSCV 07 design (Offshore Subsea Construction Vessel) og er konstruert for subsea/IMR operasjoner (Inspection, Maintenance and Repair). Det har en lengde på 143 meter, en bredde på 25 meter og et dekksareal på i overkant av 1.800 m². Skipet er utrustet med to offshore kraner, den største med en løftekapasitet på 250 tonn. Det er arrangert for 3 ROV (Remote Operating Vehicles) og skipet er arrangert med innredning for 130 personer.

Bygging av skipet vil skje i regi av STX OSV sitt verft i Tomrefjord (Langsten).  Skroget vil bli bygget ved STX OSV sitt verft i Tulcea i Romania.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (28 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 4 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker