KontrakterKontraktene er sikret gjennom det markedssamarbeid som Farstad Shipping har inngått med det amerikanske supplyskipsselskapet Tidewater, et samarbeid som innebærer at Tidewater kan markedsføre Farstad-skip i bestemte geografiske markedsområder.

Abonner