Kontraktsinngåelse

 Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtale:

 

Petrobras, Brasil har inngått en 5 års kontrakt for Far Scotia (PSV, 2001, UT 755, 3000 DWT) som ROV fartøy. Kontrakten er oppnådd i samarbeid med Fugro Brasil, som skal levere ROV tjenesten. Petrobras har rett til å forlenge kontrakten med ytterligere 5 år.

 

Forventet oppstart er andre halvår i 2011, etter at skipet er oppgradert i henhold til kravene i kontrakten.

 

Kontrakten er inngått på gode betingelser og er viktig for Farstad Shipping sin satsning innenfor Subsea området.

 

For Farstad Shipping representerer den faste avtaleperioden en verdi på ca. NOK 335 mill.

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

 

  

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner