KONTRAKTSINNGÅELSE


inngått en avtale med ASCO plc i Aberdeen om 2 års forlengelse av de eksisterende kontrakter for PSV'ene Far Supporter (UT 745, bygget i 1996), Far Service (UT745, bygget i 1995) og Far Server (UT 705, bygget i 1991). Dette betyr at befraktnings- avtalene for Far Server og Far Service er forlenget til 31.12.05, mens avtalen for Far Supporter er forlenget til 09.03.05. Forlengelsen av befraktningsavtalene skjer til forbedrede rater.

I tillegg har Farstad mottatt et "Letter of Intent" fra Norsk Hydro på en 20 måneders (pluss 5x1 års opsjon) befraktningsavtale for nybygget UT 722 TBN Far Scout, som vil bli levert fra Langsten Slip & Båtbyggeri AS i oktober i år. Dette er et 18.000 BHP ankerhåndteringsskip med en 500 tonns vinsj.

Total verdi for de 4 kontraktene er ca. NOK 315 millioner.

Abonner