KONTRAKTSINNGÅELSE


befraktningskontrakter for følgende skip:

Far Superior, plattform supplyskip av typen UT 705, bygget i 1990, har fått en to års kontrakt med to årlige opsjoner for Amerada Hess på britisk sokkel fra desember i år. Skipet skal opereres gjennom Team Marine.

Far Scotsman, plattform supplyskip av typen ME 202, bygget i 1982, har fått en kontrakt på seks måneder pluss inntil 6 månedlige opsjoner for det samme selskapet. Oppstart på denne kontrakten er april i år.

Far Supplier, plattform supplyskip av typen VS 483, bygget i 1999, har fått forlenget sin kontrakt med ASCo/BP Norge for ytterligere tre år fra november i år.

Far Spirit, plattform supplyskip av typen UT 706, bygget i 1983, har fått forlenget sin kontrakt med ASCo/BP Norge for ytterligere tre år fra november i år.

Total kontraktsverdi for kontraktene utenom opsjoner er like i overkant av NOK 300 mill. Kontraktene innebærer at Farstad nå har en kontraktsdekning på ca. 80% for resten av året og ca. 60% for 2002.