Kontraktsinngåelse


inngått en 2 års befraktningsavtale for et plattform supplyskip av typen UT 745L som er under bygging ved Simek AS i Flekkefjord. Avtalen er inngått med ASCo UK i Aberdeen. Skipet skal leveres medio mai i år og vil gå direkte inn på kontrakten med ASCo etter levering.

Farstad Shipping ASA har i dag 6 skip på kontrakt til ASCo. Etter levering av dette skipet og den kontrakten som ble annonsert sist uke for levering i juli i år, vil det totalt være 8 skip på kontrakt til ASCo, hvorav 3 til ASCo Norge.

Abonner