KONTRAKTSINNGÅELSE


3. kvartal 2001. Total kontraktsverdi for den faste perioden er ca. NOK 125 mill.

Fartøyet blir et ankerhåndteringsfartøy av UT 719 design med ca. 5500 hk. Det skal benyttes som flerbruksfartøy (Multi Role Production Support Vessel) på gassfeltet Malampaya på Filippinene. Dette gassfeltet er nå under utbygging. IOS har nå to store ankerhåndteringsfartøyer engasjert i forbindelse med boring av produksjonsbrønnene på ca. 1000 meters vanndyp. Det nye fartøyet vil blant annet få stor kapasitet for frakting av metanol i tanker. Metanolen er viktig i forbindelse med ilandføringen av gassen til kraftverkene. Feltets levetid blir over 25 år.

Selskapet forhandler nå med verksteder i Norge og Korea vedrørende bygging av fartøyet.

Abonner