Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler i Australia:

Inpex har inngått kontrakter for AHTS Far Sabre (2008, UT 712 L, 14.688 BHP) og AHTS Far Sound (2007, UT 712 L, 14.688 BHP). Forventet oppstart av kontraktene er i begynnelsen av januar 2015. Varigheten er estimert til ca. 140 dager, og Inpex har opsjon på å forlenge kontraktene med inntil 18 måneder.


Murphy Oil har inngått kontrakter med ca. 60 dagers varighet for AHTS Far Strait (2006, UT 712 L, 14.688 BHP) og AHTS Far Scimitar (2008, UT 712 L, 14.688 BHP). Forventet oppstart av kontraktene er i midten av januar 2015.

AHTS Far Strait (2006, UT 712 L, 14.688 BHP), AHTS Far Scimitar (2008, UT 712 L, 14.688 BHP) og AHTS Lady Caroline (2003, UT 712, 12.240 BHP) har oppnådd kontrakt hos BHP Billiton for en periode på 330 dager. BHP Billiton har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 300 dager. Forventet oppstart er i midten av mars 2015. Kontraktene for Far Strait og Far Scimitar vil være en direkte forlengelse av eksisterende kontrakter.

Totalt representerer kontraktene en verdi (eksklusive opsjoner) på ca. NOK 350 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 2 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 2.250. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner