Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

Inpex har inngått kontrakter for AHTS Far Sword (2006, UT 712 L, 14.700 BHP) og AHTS Far Stream (2006, UT 712 L, 14.700 BHP). Forventet oppstart av kontraktene er november 2014. Varigheten er estimert til ca. 40 måneder.  Inpex har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 24 måneder. 

PSV Far Seeker (2008, UT 751 E, 4.905 DWT) er tildelt en kontrakt med Inpex for en periode på 18 måneder. Inpex har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 24 måneder. Forventet oppstart er i november 2014. Skipet befinner seg for tiden i Nordsjøen.

Woodside Energy Ltd. har tildelt AHTS Far Sirius (2014, UT 731 CD, 24.400 BHP) en kontrakt på 16 måneders varighet. Woodside har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 18 måneder. Oppstart forventes skje medio oktober 2014. Skipet har frem til nå gått i spotmarkedet i Nordsjøen. AHTS Far Stream (2006, UT 712 L, 14.700 BHP) har fått en 60 dagers kontrakt med samme befrakter. Forventet oppstart på denne kontrakten er august 2014.

Esso Australia har tildelt PSV Far Supplier (1999, VS 483, 4.709 DTW) en kontrakt for en periode på 2 år. Esso har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 3 år. I tillegg har samme befrakter inngått kontrakt for PSV Far Scandia (1991, UT 705, 3.100 DTW) med en varighet på 10 måneder med opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 6 måneder. Disse kontraktene er en direkte forlengelse av eksisterende kontrakter.

ENI Australia Ltd. har inngått kontrakter med 110 dagers varighet og med ytterligere 35 dagers opsjoner for AHTS Far Sabre (2008, UT 712 L, 14.700 BHP) og AHTS Far Sound (2007, UT 712 L, 14.700 BHP). Forventet oppstart av kontraktene er september 2014.

AHTS Lady Caroline (2003, UT 712, 12.240 BHP) har fått tildelt en kontrakt på 60 dager av SINOPEC i Australia for å støtte operasjonen av riggen Stena Clyde. Oppstart av kontrakten forventes å finne sted i august 2014.

Statoil har tildelt kontrakt til PSV Far Scotsman (2012, PSV 08 CD, 4,000 DWT) for å støtte Statoils boreoperasjoner utenfor Tanzania. Kontrakten er en forlengelse av eksisterende kontrakt med Statoil Kontraktens varighet er på 8 måneder. Statoil har opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere 6 x 6 måneder.

Karoon Petroleo & Gas Ltda har tildelt AHTS Far Senator (2013, UT 731 CD, 24,400 BHP) en kontrakt på 5 måneder med opsjoner til å forlenge kontrakten med 4 x 30 dager.  Skipet skal støtte selskapets boreoperasjoner i Brasil. Oppstart av kontrakten forventes skje i juli 2014.

Kontrakten for AHTS Far Santana (2000, UT 730, 19 200 BHP) er blitt forlenget av Petrobras med ytterligere 4 år.

Totalt representerer disse kontraktene en verdi (eksklusive opsjoner) på ca. NOK 1,75 mrd.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (32 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) samt 1 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner