Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

PSV Far Spica (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT) er tildelt kontrakt med Total E&P South Africa for en periode på 4 måneder. Skipet forventes å forlate Nordsjøen i begynnelsen av mai.

I Brasil har Petrobras tildelt PSV Far Swift (2003, UT 755 L, 3.084 DWT) en kontrakt for en periode på 2 år, og som kan forlenges med inntil 2 år. Skipet skal operere som dykkerfartøy med ROV kapasitet, og vil bli oppgradert med disse funksjoner forut for oppstart av kontrakten. Skipet forventes å påbegynne kontrakten i august/september.

AHTS Far Sea (1991, ME 303 II, 13.219 BHP) er tildelt en kontrakt med Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda. i Brasil for en periode på to måneder pluss opsjoner, med oppstart i mai. AHTS Far Sailor (1997, UT 722, 16.809 BHP) vil overta den kontrakten som Far Sea har med Petrobras (ref. pressemelding av 29.10.2013).

AHTS Far Fosna (1993, UT 722, 14.388 BHP) og AHTS Far Grip (1993, UT 722, 14.388 BHP) er tildelt en kontrakt med Oil Field Services/Gazprom i Sakhalin for en periode på 100 dager med opsjon på å forlenge kontrakten med 150 dager. Oppstart er i slutten av mai. 

I Australia har Shell Australia forlenget kontraktene for PSV Far Skimmer (2012, PSV 08 CD, 4.000 DWT) med 327 dager og for PSV Far Sitella (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT) med 360 dager. I tillegg skal AHTS Far Fosna (1993, UT 722, 14.388 BHP) arbeide for Shell Australia i en 90 dagers periode med oppstart i september.

PSV Far Spirit (2007, VS 470 Mk II, 3.624 DWT) er tildelt kontrakt med Chevron for en periode på ett år, med opsjon på ytterligere ett år.

AHTS Lady Caroline (2003, UT 712, 12.240 BHP) er tildelt en kontrakt på ca. 60 dagers varighet med PTTEP.

AHTS Lady Astrid (2003, UT 712, 12.240 BHP) og AHTS Lady Sandra (1998, KMAR 404, 15.014 BHP) er tildelt en måneds kontrakt med Sinopec Limited.

Kontraktene representerer en samlet verdi (eksklusive opsjoner) på ca. NOK 525 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 60 skip (32 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) samt 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner