Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

ENI Australia Ltd. har inngått kontrakter med 5 måneders varighet og ytterligere fem måneders opsjoner for AHTS Far Sky (1991, ME 303 II, 13.382 BHP) og AHTS Far Grip (1993, UT 722, 14.388 BHP) i forbindelse med selskapets operasjoner med ENSCO 104 ved ENIs gassfelt Evans Shoal utenfor Nord Australia.

BHP Billiton har tildelt AHTS Far Sword (2006, UT 712L, 14.688 BHP) og AHTS Far Sound (2007, UT 712L, 14.688 BHP) kontrakter i forbindelse med boreoperasjoner med den halvt nedsenkbare boreriggen Jack Bates utenfor Nordvestkysten av Australia. Kontraktene har en varighet på ca. 5 måneder og omfatter tre brønner med opsjon på ytterligere èn brønn.

AHTS Far Sabre (2008, UT 712L, 14.688 BHP) og AHTS Far Scimitar (2008, UT 712L, 14.688 BHP) har inngått kontrakter med Woodside Energy Ltd. i forbindelse med selskapets boreoperasjoner med den halvt nedsenkbare boreriggen Atwood Eagle utenfor nordvestkysten av Australia. Kontraktenes varighet er estimert til 100 dager. 

Chevron har tildelt Farstad Shipping en 18 måneders kontrakt for en AHTS av typen UT 712L i forbindelse med selskapets operasjoner på Ocean America på vestkysten av Australia. Kontrakten har oppstart i fjerde kvartal 2013.

Brunei Shell Petroleum Company SDN BHD har tildelt AHTS Lady Caroline (2003, UT 712, 12.240 BHP) en kontrakt av 5 måneders varighet i forbindelse med selskapets operasjoner i bruneisk farvann.

Oil Search (PNG) Limited har erklært opsjon på å forlenge kontrakten for AHTS Far Fosna (1993, UT 722, 14.388 BHP) og AHTS Lady Sandra (1998, KMAR 404, 15.014 BHP) med ca. 30 dager i forbindelse med boreoperasjoner med den halvt nedsenkbare boreriggen Stena Clyde utenfor Papua New Guinea.

Kontraktene representerer en samlet verdi (eksklusive opsjoner) på ca. NOK 350 mill.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 2 PSV, 2 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner