Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

Statoil har inngått kontrakter for PSV Far Spica (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT) og PSV Far Scotsman (2012, PSV 08 CD, 4.000 DWT) i forbindelse med Statoils boreoperasjoner utenfor Øst Afrika. Forventet oppstart av kontraktene er april 2013. Varigheten er estimert til ca 9 måneder og Statoil har anledning til å forlenge kontrakten med ytterlige 9 måneder. Begge fartøyene vil forlate Nordsjøen i løpet av mars.

PSV Far Star (1999, UT 745, 4.400 DWT) er tildelt en kontrakt med Technip UK for 60 dager i forbindelse med Technip sin aktivitet i Brasil. Technip kan forlenge avtalen med ytterligere 30 dager. Far Star har allerede forlatt Nordsjøen.

Perenco Petroleo e Gas do Brasils har inngått en kontrakt på 12 måneder for AHTS Far Sagaris (2009, UT 731 CD, 24.000 BHP) i forbindelse med boreriggen Ocean Star sitt program i Brasil. Kontrakten forventes å ha oppstart i løpet av 1.kvartal, og Perenco har mulighet til å forlenge den med ytterlige 6 måneder.

For IMR fartøyet Far Saga (2001, UT 745 L) er det inngått kontrakt med Fugro RUE AS i Norge for en periode på 6 måneder med oppstart medio februar. Fugro RUE har rett til å forlenge perioden. Kontrakten er for ROV støtteoperasjoner og andre subsea relaterte aktiviteter i Nordsjøen.

Petrobras har benyttet sin opsjon til å forlenge kontrakten for AHTS Far Sea (1991, ME 303 II, 13.200 BHP) med 292 dager.

Kontraktene representer en samlet verdi (eksklusiv opsjoner) på ca. NOK 320 mill. etter at lokale skatter er fratrukket.

Disse kontraktene innebærer at tre PSV går ut av Nordsjømarkedet, noe som vil gi en positiv innvirkning på markedsbalansen i Nordsjøen. Farstad Shipping har tidligere også forflyttet AHTS Far Sabre fra Nordsjøen til Australia.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 55 skip (28 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 5 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner