Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler i Australia:

Total E&P Australia og Santos Australia Ltd. har inngått 12 måneders kontrakter for AHTS Far Sound (2007, UT 712L, 14.688 BHP) og AHTS Far Sword (2006, UT 712L, 14.688 BHP) i forbindelse med deres boreoperasjoner med boreriggen Jack Bates.

Mobil Australia Resources Company har inngått en kontrakt på 680 dager for PSV Far Swan (2006, VS 470 Mk II, 3.628 DWT) i forbindelse med boreskipet Deepwater Frontier sitt program på Jansz feltet.

Apache Energy Ltd. har erklært sin opsjon på å forlenge kontrakten for AHTS Far Sky (1991, ME 303 Mk II, 13.382 BHP) og AHTS Lady Astrid (2003, UT 712, 12.240 BHP) for 12 måneder til midten av 2013.

Kontraktene representerer en samlet verdi på ca. NOK 490 mill.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 53 skip (29 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 8 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12