Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

Farstad Shipping ASA er tildelt kontrakt fra Statoil om langsiktig befraktning av to plattform supply skip, hver for en fast periode på 6 år og med opsjoner på ytterligere 3 x 1 år. Kontraktene skal betjenes av to nybygg som nå vil bli kontrahert. Oppstart av kontraktene vil skje etter levering av nybyggene, som forventes å bli 3. og 4. kvartal 2014.  Statoil er en stor og viktig kunde for Farstad Shipping. Avtalen befester selskapets posisjon som en langsiktig leverandør til Statoil.

I Australia har Santos Australia Ltd. inngått kontrakt for PSV Lady Grete (2002, UT 755L, 3.271 DWT) og AHTS Far Saltire (2002, UT 728L, 16.320 BHP) i forbindelse med deres bore- og produksjonsoperasjoner med boreriggen Nan Hai VI på Fletcher Finucane prosjektet. Varighet på kontrakten er 235 dager med oppstart i juni.

Shell Australia har inngått kontrakt for AHTS Far Stream (2006, UT 712L, 14.688 BHP) og AHTS Far Scimitar(2008, UT 712L, 14.688 BHP) for sitt prøveboringsprosjekt Palta. Kontraktens varighet er ca. tre måneder med oppstart i august. I tillegg har Shell Australia også tildelt kontrakter for PSV Far Spirit (2007, VS 470 Mk II, 3.624 DWT), PSV TBN Far Skimmer (2012, STX PSV08 CD, 4.000 DWT) og PSV TBN Far Sitella (2013, STX PSV08 CD, 4.000 DWT) i forbindelse med selskapets boreprogram knyttet til Prelude prosjektet. Kontraktens varighet for hvert skip varierer fra 1,5 til 2,5 år med mulig opsjon på å forlenge hver kontrakt med ytterligere 200/300 dager. For de to nybyggene vil oppstart av kontrakten være umiddelbart etter levering fra verftet i Vietnam. Oppstart for PSV Far Spirit vil være i midten av august.

Kontraktene i Australia er viktig for vår langsiktige satsing i regionen, og er samtidig en styrking av vårt lange samarbeid med Shell som en tung, internasjonal aktør.

Samlet representerer kontraktene, eksklusive opsjoner, en verdi på ca. NOK 1,4 mrd.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 53 skip (29 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12