Kontraktsinngåelser

 

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

 

For AHTS Far Sound (2007, UT 712L, 16.000 BHP), AHTS Far Sword (2006, UT 712L, 16.000 BHP) og AHTS Far Scimitar (2008, UT 712L, 16.000 BHP) er det inngått kontrakter med Hess for en periode på 10 måneder i forbindelse med selskapets boreprogram i Australia. Oppstart i mai.

 

I Nordsjøen har BP tildelt PSV Far Service (1995, UT 745, 4.680 DWT) en 24 måneders kontrakt med 2 x 6 måneders opsjoner.  Oppstart er planlagt til juli 2011. Kontrakten vil bli betjent av PSV Far Superior (1990, UT 705L, 3.796 DWT) frem til Far Service har avsluttet sin kontrakt i løpet av 4. kvartal 2011.

 

Statoil har erklært sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Far Star (1999, UT 745, 4403 DWT) for en periode på 12 måneder.

 

Kontraktene, inklusive opsjoner, representerer en samlet verdi på ca. NOK 415 mill.

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner