Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

 

For subseafartøyet Far Saga (2001, UT 745L, 3.475 DWT) er det inngått kontrakt med Subsea 7 i Norge for en periode på 6 måneder med umiddelbar oppstart. Subsea 7 har opsjon på å forlenge kontrakten med totalt 15 måneder.

 

For AHTS Far Sabre (2008, UT 712L, 15.900 BHP) er det inngått kontrakt med Shell i Brasil for en periode på 5 måneder med umiddelbar oppstart. Shell har opsjon på å forlenge kontrakten med 3 x 1 måneder. 

 

Petrobras har erklært sin opsjon på å forlenge kontrakten for AHTS Far Scout (2001, UT 722 L, 18.000 BHP) for en periode på 144 dager.

 

Kontraktene, eksklusive opsjoner, representerer en samlet verdi på ca. NOK 105 million.

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

 

 

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner