Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

 

For AHTS Far Scimitar (2008, UT 712 L, 14.688 BHP) og AHTS Far Sky (1991, ME 303 mkII, 13.382 BHP) er det inngått kontrakter med Apache Energy for en periode på 14 måneder i forbindelse med selskapets boreprogram utenfor vestkysten av Australia. Oppstart er i løpet av mars, og kontraktene inneholder opsjon på befraktning for hvert av skipene for ytterligere ett år.

 

For AHTS Lady Sandra (1998, KMAR 404, 15.014 BHP) og AHTS Far Fosna (1993, UT 722, 14.400 BHP) er det inngått kontrakter med Santos Limited, Australia. Planlagt oppstart er i slutten av mars 2011, og varighet er ca. 6 måneder.

 

Esso Australia har erklært sin opsjon for PSV Lady Kari-Ann (1982, ME 202, 2.972 DWT) for en periode på 3 måneder. Oppstart for denne kontrakten vil være i april 2011, og befrakter har opsjon på å forlenge kontrakten med 3 x 3 måneder. Skipet vil fortsatt støtte Essos offshore operasjoner i Bass Stredet.

 

McDermott Industries Ltd. har forlenget sin kontrakt med AHTS Lady Cynthia (1987, Hart Fenton, 9.525 BHP) for ytterligere 3 måneder. AHTS Lady Cynthia vil fortsette å støtte McDermott's Kipper Tuna Turrum utviklingsprosjekt for Esso Australia.

 

I Norge har Statoil forlenget sin kontrakt med PSV Far Seeker (2008, UT 751 E, 4.500 DWT) med ett år fra april.

 

Kontraktene, eksklusive opsjoner, representerer en samlet verdi på ca. NOK 325 million.

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner