Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har på vegne av heleide datterselskap inngått følgende to befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS:

 

En seks (6) års kontrakt for PSV Far Symphony (2003, P105, 4.929 DWT) med oppstart i april 2011. Driftsområdet er Nordsjøen. Kontrakten inneholder ytterligere opsjonsperioder.

 

En ett (1) års kontrakt for PSV Far Server (2010, Havyard 832CD, 4.000 DWT) med oppstart i februar 2011. Driftsområde også for denne er Nordsjøen. Kontrakten inneholder ytterligere opsjonsperioder.

 

Kontraktene er inngått til markedsbetingelser for denne type fartøy og befraktningsperioder.  Det er avtalt med ConocoPhillips at de kommersielle betingelsene i kontraktene ikke skal offentliggjøres.

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken -    tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -       tel. +47 911 07 001

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner