Levering nybygg, salg og tilbakeleie

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag tirsdag 4. juni tatt levering av nybygget Far Statesman (UT 731 CD) fra Vard Langsten.

I tråd med pressemelding datert 7. mars 2013 har Farstad Supply solgt skipet videre til Ocean Yield AS og leid det tilbake på en 12 års bareboat kontrakt. Farstad Supply har på gitte tidspunkt i leieavtalen rett til å kjøpe skipet tilbake. Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping er en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til den internasjonale olje- og gassindustrien. Selskapets flåte består av 59 skip (26 PSV, 30 AHTS og 3 SUBSEA). I tillegg er det kontrahert 5 nybygg (2 PSV, 2 AHTS og 1 SUBSEA) for levering i perioden februar 2014 til mars 2015. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2.080. For tiden befinner 15 skip seg i Brasil, 16 i Nordvest-Europa, 26 i Australia/Asia og 2 i Øst-Afrika.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner