Levering og langsiktig finansiering

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag torsdag 10. juli tatt levering av PSV Far Sun (Vard 1 07) fra Vard Langsten.

Skipet skal gå direkte inn på en langsiktig kontrakt for Statoil med en fast periode på 6 år og med opsjoner på ytterligere 3 x 1 år, jfr. pressemelding av 14. juni 2012.

Skipet er finansiert av Sparebanken Møre i samarbeid med Eksportkreditt Norge AS.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (32 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) samt 1 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner