Levering og langsiktig finansiering

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag torsdag 31. januar tatt levering av nybygget Far Spica (STX PSV08 CD) fra STX OSV Langsten.

Skipet skal inn på en fast kontrakt med Statoil i forbindelse med selskapets boreoperasjoner utenfor Øst Afrika. Ref. vår melding datert 11. januar 2013.

I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån hos Danmarks Skibskredit AS.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (28 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) og 4 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner