Levering og langsiktig finansiering

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag torsdag 4. oktober tatt levering av nybygget Far Solitaire (UT 754 WP) fra STX OSV Langsten.

Skipet skal inn på en fast kontrakt for Statoil med varighet 3 måneder og påfølgende 3 månedlige opsjoner.

Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB Bank ASA, GIEK og Handelsbanken.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (29 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 5 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner