Levering og langsiktig finansiering

Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag mandag 17. september tatt levering av nybygget Far Skimmer (STX PSV08 CD) fra STX OSV Vung Tau, Vietnam.

Etter ankomst til Australia vil skipet gå inn på langtidskontrakt med Shell Australia sitt boreprogram knyttet til Prelude prosjektet. Ref. vår melding datert 14. juni 2012.

I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån hos Nordea Bank.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 55 skip (29 AHTS, 23 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner