Levering og langsiktig finansiering

Vi viser til pressemelding av 15. juli 2010. Farstad Shipping Limited, Farstad Shippings heleide britiske datterselskap, har i dag, tirsdag 24. august, overtatt plattform supplyskipet (PSV) "Seabed Viking". Skipet vil få navnet "Far Server". Skipet går i fast kontrakt til AGR Petroleum Services AS.

 

I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 215 mill. hos DnB NOR Bank ASA.

 

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
CEO Karl-Johan Bakken -    +47 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -  +47 91 10 70 01

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12