Meldepliktig handel

Primærinnsider CEO Karl-Johan Bakken har 24. mai 2013 kjøpt 2.500 aksjer i Farstad Shipping ASA til kurs 119,73 per aksje.

Ny beholdning etter transaksjonen er 11.010 aksjer. 

Investorkontakt:       Ola Gjessing
Mobil:                     +47 959 62 168
E-post:                    ola.gjessing@nordea.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12