Meldepliktig handel

Navn meldepliktig: Beate Hepsø Monsen

Bakgrunn for melding: Nærståendes handel

Utsteder av finansielt instrument: Farstad Shipping ASA

Beskrivelse av det finansielle instrument: Aksje

Type transaksjon: Kjøp

Dato: 13.07.2015

Markedsplass for transaksjonen: Oslo Børs

Kurs: 24,16

Antall: 400

Ny beholdning etter transaksjonen: 400

Dokumenter og linker