Meldepliktig handel - Farstad Shipping ASA

 

Primærinnsider CEO Karl-Johan Bakken har i dag, 29. september 2011, kjøpt 3.800 aksjer i Farstad Shipping ASA til kurs 134,973 per aksje.

 

Ny beholdning etter transaksjonen er 4.500 aksjer.

 

Investorkontakt
Kontakt:         Ola Gjessing
Mobil:             +47 959 62 168
E-mail:           ola.gjessing@nordea.com

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12