Mulig utstedelse av obligasjonslån

Farstad Shipping ASA vurderer å utstede nye 5 års og/eller 7 års obligasjoner i det norske markedet.

Netto provenyet fra de vurderte obligasjonsutstedelsene vil bli benyttet til finansiering av selskapets generelle virksomhet, inkludert refinansiering av eksisterende gjeld.

DNB Markets, Nordea Markets og Swedbank First Securities er tilretteleggere for de potensielle obligasjonslånene.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (29 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12