Ny adm.dirSamtidig vil Sverre A. Farstad bli foreslått overfor generalforsamlingen som ny styreformann i Farstad Shipping ASA. Per Norvald Sperre fortsetter i styret som styrets viseformann.

Selskapet vil i nærmeste fremtid søke etter en person som skal tiltre ledergruppen i Farstad Shipping ASA.

Abonner