Ny tid: Presentasjon av 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat for 2013

Farstad Shipping ASA har gleden av å invitere til presentasjon av selskapets resultat for 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013

torsdag 27. februar kl 09.30


i Norges Rederiforbunds lokaler, Generalmøtesalen, Oslo.

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.

I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Wenche Sæther, e-mail: wenche.sether@farstad.com eller telefon 70 11 75 10.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatene vil bli offentliggjort onsdag 26. februar.

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (31 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS, 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner