Rapport 1. kvartal 2008

Vedlagt følger Rapport 1. kvartal 2008.
 
Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 625,2 mill.  Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 236,1 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 172,7 mill.
 
 
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
 
CEO Karl-Johan Bakken -    +47  90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -  +47 91 10 70 01

Dokumenter og linker