Rapport 1. kvartal 2011

Vedlagt følger Rapport 1. kvartal 2011.

 

Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 801,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 142,8 mill. Resultat etter skatt ble NOK 90,4 mill.

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 

CEO Karl-Johan Bakken -    +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng -  +47 911 07 001

 

  
Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com  

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker