Rapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010

Vedlagt følger Rapport 2. kvartal 2010.

 

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 854,4 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 262,8 mill. Resultat etter skatt ble NOK 114,0 mill.

 

Driftsinntektene pr. 30.06.10 ble NOK 1 585,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 435,7 mill. Resultat etter skatt ble NOK 173,9 mill.

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 

CEO Karl-Johan Bakken -    +47 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -  +47 91 10 70 01

 

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker