Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2008

 
Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 662,7 mill.  Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 255,9 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 225,5 mill.
 
Driftsinntektene pr. 30.06.08 ble NOK 1 288,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 492,0 mill. Resultat etter skatt ble NOK 398,2 mill.
 
 
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
 
CEO Karl-Johan Bakken -    +47  90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -  +47 91 10 70 01
 
 
 

Dokumenter og linker