Rapport 3. kvartal 2008 og 30.09.2008

 
Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 836,7 mill. inkl. gevinst ved salg av skip på NOK 61,1 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 427,4 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 320,4 mill.
 
Driftsinntektene pr. 30.09.08 ble NOK 2 124,7 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 919,4 mill. Resultat etter skatt ble NOK 718,6 mill.
 
 
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
 
CEO Karl-Johan Bakken -    +47  90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -  +47 91 10 70 01
 
www.farstad.no
 

Abonner

Dokumenter og linker