Rapport 3. kvartal 2014 og 30.09.2014

Vedlagt følger Rapport 3. kvartal 2014.

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 1 211,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 311,2 mill. Resultat etter skatt ble NOK 91,2 mill.

Driftsinntektene pr. 30.09.14 ble NOK 3 272,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 682,5 mill. Resultat etter skatt ble NOK 217,4 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 2.250. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker