Rapport 4. kvartal 2009 og foreløpig resultat for 2009

Vedlagt følger Rapport 4. kvartal 2009.

 

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 804,7 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 294,7 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 869,1 mill.

 

Driftsinntektene pr. 31.12.09 ble NOK 3 257,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 1 281,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 1 931,5 mill.

 

Styret vil foreslå et utbytte for 2009 på NOK 3,00 pr. aksje.

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 

CEO Karl-Johan Bakken -    +47  90 10 56 97

CFO Torstein L. Stavseng -  +47 91 10 70 01

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (30 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker