Rapport 4. kvartal 2012 og foreløpig resultat for 2012

Vedlagt følger Rapport 4. kvartal 2012.

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 905,8 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 151,9 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 31,3 mill.

Driftsinntektene pr. 31.12.12 ble NOK 3 703,8 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 730,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 311,8 mill.

Styret vil foreslå et utbytte for 2012 på NOK 3,00 pr. aksje.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (28 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker