SALG AV "FAR MINARA""Far Minara" er et ankerhåndteringsfartøy på 12.240 BHK bygget i Singapore i 1983. Skipet har i sommer hatt korttidskontrakter i Nordsjøen og arbeider for tiden for Statoil på Heidrunfeltet. I vinterhalvåret skulle den igjen arbeidet for UK Coast Guard i Falmouth, men vil her bli erstattet av en av rederiets andre båter.

Salgssummen er like i underkant av USD 10,5 mill. noe som viser at verdiene har steget betydelig som følge av forbedringen i fraktinntektene den senere tid. Salget vil for Farstad Shipping ASA sin 50 % andel gi en bokført gevinst på ca. NOK 29 mill. i 3. kvartal.