SALG AV "LOCHNAGAR""Lochnagar" ble i 1998 bygget om til kabelleggingsfartøy og gikk deretter inn på en 8 års befraktningsavtale med DSND Shipping AS. Skipet har i perioden arbeidet i Brasil.

Kontantoppgjøret i forbindelse med salget er ca. NOK192 mill. og vil gi en bokført salgsgevinst i 2. kvartal på ca. NOK 62,5 mill.