Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet Farstad Supply AS solgt AHTS Far Sky (1991, ME 303 II, 13.382 BHP).

Overlevering av skipet til ny eier har funnet sted i dag, tirsdag 17. mars 2015.

Salget vil gi et bokført tap i 1. kvartal 2015 på ca. NOK 4,5 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Far Sky ha en flåte på 61 skip (31 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 3 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12