Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore solgt AHTS Lady Cynthia (1987, Hart Fenton, 9.500 BHP).

Overlevering av skipet til ny eier har funnet sted i dag, onsdag 2. januar 2013. Det er forventet at den nye eieren vil operere skipet på indisk sokkel.

Salget vil gi en bokført gevinst i 1. kvartal 2013 på ca. NOK 3 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Cynthia ha en flåte på 55 skip (28 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 5 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner