Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapene P/R International Offshore Services ANS og Farstad Shipping Pte. Ltd. inngått avtale om salg av AHTS Lady Gerda (1987, Hart Fenton, 8.700 BHP) og AHTS Lady Cynthia (1987, Hart Fenton, 9.500 BHP).

Overlevering av skipene til ny eier forventes å finne sted i løpet av mai 2012.

Salgssum for skipene er tilnærmet lik bokført verdi på skipene. Dette er lavere enn de verdianslag på skipene som vi fikk fra skipsmeglere ved årsskiftet.

Etter at salget av disse to skipene er gjennomført, har Farstad Shipping i løpet av kort tid avhendet 5 av 7 skip i flåten bygget på 80-tallet.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Gerda og Lady Cynthia ha en flåte på 52 skip (28 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner