Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet P/R International Offshore Services ANS inngått avtale om salg av de to eldste AHTS i flåten, AHTS Lady Audrey (1983, ME 303, 12.240 BHP) og AHTS Lady Valisia (1983, ME 303, 12.240 BHP).

Overlevering av skipene til ny eier forventes å finne sted innen utgangen av mars.

Salget vil gi et bokført tap i 1. kvartal på ca. NOK 11,5 mill.


Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Audrey og Lady Valisia ha en flåte på 54 skip (30 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1990. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12