Salg av skip

Farstad Suppply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av plattform supplyskipet Far Sleipner (1984, ME 202, 3.067 DWT). Skipet har nylig avsluttet sitt engasjement for Petrobras i Brasil. Overlevering av skipet til ny eier forventes å finne sted i månedsskiftet mai/juni.

 

Salgssum for skipet er tilnærmet lik bokført verdi, noe som er lavere enn de verdianslag på skipet som ble gitt av skipsmeglere ved årsskiftet.

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

 

 

 

 

 

Farstad Shipping vil etter salget av Far Sleipner ha en flåte på 57 skip (32 AHTS, 23 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner