Ship of the year 2012

"Ship of the Year 2012"-prisen til Farstad Shipping

Ålesund, 5. september. Farstad Shipping ble i dag tildelt prisen "Ship of the Year" av Skipsrevyen for sitt banebrytende PSV-nybygg Far Solitaire.

- I tråd med våre verdier skal Farstad Shipping være en ledende aktør når det gjelder sikkerhet, teknologi og miljøhensyn. Far Solitaire leverer på dette, og det er derfor veldig gledelig å få denne anerkjennelsen, sier konsernsjef Karl-Johan Bakken.

Farstad Shipping vant også prisen i 2009, for subseafartøyet Far Samson.

Far Solitaire er et plattform supplyskip (PSV) som er spesielt utformet for å dekke et økende behov i olje- og gassindustrien for transport av kjemikalieprodukter til og fra offshoreinstallasjoner. Håndtering av disse produktene kan innebære sikkerhetsrisiko, og transporten er derfor underlagt svært strenge sikkerhetskrav. Konvensjonelle supplyskip kan kun transportere inntil 800 kubikkmeter av disse produktene samtidig, noe som ofte kan være for lite for oljeselskapene. Farstad Shippings nye fartøy tilfredsstiller regelverket for kjemikalietankere på dette punkt, og kan derfor transportere i overkant av 1600 kubikkmeter produkter samtidig.

Juryen har i sin vurdering spesielt lagt vekt på følgende:

"Far Solitaire er det første forsyningsskipet som er utviklet og bygget som en kombinasjon av et konvensjonelt forsyningsskip og et tankskip. Det betyr at skipet er i stand til å transportere mer enn dobbelt så mye kjemikalieprodukter som konvensjonelle offshorefartøy.

Skipet er først og fremst bygget med fokus på sikker og effektiv drift, lavt drivstoff-forbruk, lave utslipp og miljøvennlig operasjon forøvrig. Skipet utmerker seg også med Rolls-Royce sin nye "wave piercing"-baugkonstruksjon og et nyskapende "cargo rail" krankonsept i tillegg til nedsenkede pumper for håndtering av flytende last."

Maritim klynge
Skipet er utviklet av Farstad Shipping i samarbeid med Rolls Royce Marine Ship Technology Offshore og bygges ved verftet STX OSV Langsten i Tomrefjord. Også Det Norske Veritas har bidratt sterkt med veiledning og godkjennelser. Far Solitaire er dermed et resultat av det tette samspillet mellom flere aktører i den maritime klyngen på Nordvestlandet.

- "Ship of the Year"-prisen er på mange måter en pris til hele den norske maritime klyngen som Farstad Shipping er en del av, sier Bakken.

- Vi bygger videre på de sterke maritime tradisjonene som finnes langs kysten, og den lokale satsingen på innovasjon har skapt fundamentet for den solide posisjonen norske offshorerederier har globalt.

Unik design
Far Solitaire inkluderer flere nyvinninger i tillegg til lastesystemet, som for øvrig benytter seg av nedsenkede pumper og adskilte rørsystemer for å sikre utilsiktet blanding av ulike produkter.

Fartøyets skrog har Rolls Royce "Wave Piercing"-design som gir mer stabil hastighet i sjøen, økt komfort og redusert drivstofforbruk. Andre innovasjoner som kan nevnes er et nytt krankonsept på cargo rail, motorkonfigurasjon og fremdriftssystemer for optimalisert drivstofforbruk, samt teknologi som muliggjør elektrisk tilkobling for økt utnyttelse av miljøvennlig landstrømforsyning når skipet ligger ved kai.

- Mannskapet er viktigst
Far Solitaire leveres til Farstad Shipping i oktober 2012. Karl-Johan Bakken er i den sammenheng ikke spesielt bekymret for det svake spotmarkedet man ser om dagen.

- Dette er en fornying av flåten vår og en del av en langsiktig strategi. Vi har sterk tro på at denne type innovative, fleksible og miljøvennlige fartøyer i økende grad vil gjøre seg gjeldende i markedet, sier han.

Farstad-sjefen er mer opptatt av hvordan han kan sikre seg det beste mannskapet.

- Uansett teknologisk utvikling så er sjøfolkene om bord vår viktigste ressurs. Mannskapets kvalifikasjoner og kompetanse blir av større og større betydning i forhold til å kunne utnytte fartøyenes egenskaper i takt med at disse blir mer avanserte. Vår evne til å tiltrekke oss samt å videreutvikle høyt kompetente sjøfolk, er nøkkelen til vår suksess, avslutter Bakken.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697, e-mail:karl-johan.bakken@farstad.com
CFO Torstein Stavseng -  tel. +47 911 07 001,e-mail: torstein.stavseng@farstad.com

Farstad Shipping har i dag en flåte på 54 skip (29 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 7 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

FAKTA:

Om "Ship of the Year"-prisen

 • "Ship of the Year"-prisen ble opprettet av bransjemagasinet Skipsrevyen.
 • Bladets lesere nominerer kandidater.
 • Juryen har i år bestått av redaktør i Skipsrevyen, Asle Strønen, tidligere administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Rolf Sæther, administrerende direktør i Norske Skipsverft Salgs- og markedsføringsorganisasjon, Birger Skår, samt tidligere statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Rikke Lind.
 • «Ship of the Year» ble første gang utdelt i 1997.

Om Far Solitaire

 • Bygges ved STX OSV Langsten og leveres til Farstad Shipping i oktober 2012. Skroget er bygget ved STX OSV Tulcea i Romania.
 • Hoveddimensjonene er lengde på 91,6 meter, bredde på 22 meter, dekksareal på 1020 kvadratmeter og dødvekt på 5700 tonn.
 • Utformet i henhold til regelverk for kjemikalietankere (IBC Code 2 Compliant), definert av International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk.
 • Kapasitet til å frakte i overkant av 1600 kubikkmeter kjemikalieprodukter.
 • Dedikerte, nedsenkede pumper i alle lastetanker for kjemikalieprodukter som erstatning for konvensjonell løsning med felles rørsystemer og pumper plassert i et pumperom.
 • Første fartøy levert med Rolls Royce "Wave Piercing"-skrogdesign, som reduserer motstand i sjø og gir bedre komfort og redusert drivstofforbruk.
 • Nytt krankonsept på cargo rail, en "dual draglink"-kran som dekker hele lengden av lastedekket. Fordelene er bl.a. økt arbeidsområde og stabil horisontal bevegelse.
 • Tre hovedmotorer i kombinasjon med dieselelektrisk fremdrift, hovedtavle delt i tre separate seksjoner og tre separate thrustere forut. Resultatet er transitt i økonomifart med en motor i optimal drift, redusert drivstofforbruk og effektiv drift av katalysatorene.
 • Ny generasjon landtilkobling hvor landstrøm av enhver spenning og frekvens kan benyttes uavhengig av- eller i parallell med dieselgeneratorer. Dette øker utnyttelsen av fornybar energi når fartøyet ligger ved kai.Dekksbelysning basert på energisparende LED-armaturer.

Om Farstad Shipping ASA

Farstad Shipping ASA er en ledende leverandør av kvalitetstjenester til den internasjonale oljeindustrien. Selskapet har konsentrert sin virksomhet om store, moderne offshore servicefartøyer og har i dag en flåte på 54 skip samt 11 skip under bygging. Selskapets viktigste markeder er Australia (ca. 50 %), Brasil (ca. 25 %) og Nordsjøen (ca. 25 %). Farstad Shipping har vært notert på Oslo Børs siden 1988.
Hovedkontoret ligger i Ålesund, og dette er også den viktigste basen for eierskap og utvikling av selskapet. Samtidig utvikler og styrker Farstad Shipping organisasjonen kontinuerlig også i sine øvrige hovedområder gjennom kontorer i Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Gjennom felles globale arbeidsprosesser knytter Farstad Shipping sine kontorer sammen. Farstad Shipping er en del av den maritime klyngen på Nordvestlandet. Aktørene i regionen har bevisst satset på samarbeid, idéutveksling og åpenhet.

Avansert teknologi krever menneskelig kompetanse. Totalt har selskapet ca. 2000 ansatte fordelt på aktiviteter på land og sjø. Farstad Shippings viktigste ressurs er menneskene og deres kompetanse. Selskapet har en langsiktig strategi og et sterkt fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet for å møte fremtidige bransjekrav og styrke sin konkurranseevne. Farstad Shipping investerer betydelige midler for å bedre sikkerheten samt utvikle og sikre nødvendig kompetanse hos ansatte på sjø og land, i tråd med selskapets verdigrunnlag.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker