Vellykket plassering av usikret obligasjonslån

Det vises til melding sendt 15. mai 2013 vedrørende potensiell utstedelse av obligasjoner.

Farstad Shipping ASA har utstedt NOK 1 mrd. i et 5 års obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet.

Obligasjonslånet har forventet innbetalingsdato den 29. mai 2013 og lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

I forbindelse med obligasjonslånet har Farstad Shipping ASA kjøpt tilbake obligasjoner med en nominell verdi på NOK 182,5 millioner i det eksisterende obligasjonslånet FAR02 PRO med forfall i september 2013.

Netto proveny fra obligasjonslånet vil bli benyttet til finansiering av selskapets generelle virksomhet inkludert refinansiering av eksisterende gjeld.

DNB Markets, Nordea Markets og Swedbank First Securities har vært tilretteleggere for obligasjonslånet.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (29 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12